RealLine Cyclers 48-4 - copy - copy - copy

Product

RealLine Cyclers 48-4 - copy - copy - copy

Code : Dri-Chem Immuno AG2

Brand name : FUJIFILM Corporation

Price : Contact

Hotline : 0909 179 700
Product description

EN BIORON Diagnostics Real-Time Cycler kết hợp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, linh hoạt trong chế độ thiết lập, giao diện tiếng Anh thân thiện với người dùng và thiết kế đáng tin cậy. Tối đa lên đến 5 kênh và thể tích PCR đa dạng cung cấp sự linh hoạt cao nhất cho người dùng. Loại 96 giếng với gradient tích hợp giúp phát triển thử nghiệm dễ dàng và phân tích thông lượng cao. Cấu trúc nắp trước động cơ cũng cho phép tích hợp trong các quy trình tự động. Các thiết bị tương thích với hầu hết các loại nhựa có sẵn. Lập trình dễ dàng với giao diện trực quan tự giải thích cần ít thời gian hơn và mang lại sự linh hoạt nhất cho người dùng. Phần mềm có thể được tích hợp trong các hệ thống quản lý thông tin trong phòng thí nghiệm (LIS) hiện có để dễ dàng ghi lại các kết quả lâm sàng. Các thiết bị có thể đặt cạnh nhau và có kích thước của một máy tính để bàn để tiết kiệm không gian làm việc. Nhiều thiết bị có thể được điều khiển bởi một máy tính. Phần mềm có thể được tích hợp trong các hệ thống quản lý thông tin trong phòng thí nghiệm (LIS) hiện có để dễ dàng ghi lại các kết quả lâm sàng. Các thiết bị có thể đặt cạnh nhau và có kích thước của một máy tính để bàn để tiết kiệm không gian làm việc. Nhiều thiết bị có thể được điều khiển bởi một máy tính.